Социални и икономически проблеми на управлението в системата "Социално подпомагане"


Целта на настоящето изследване е да се анализира приложението на съвременната управленска наука (мениджмънт) в системата „Социално подпомагане” в частта „Социални услуги”...
 

Пищови по икономическа социология


Същност на икономическата социология. Икономиката като социална институция...
 

Лекции по икономическа социология


Социологическите знания в икономиката - обективна необходимост....
 

Икономическа социология


Възникване на науката СОЦИОЛОГИЯ (сравнително млада наука, появява се в началото на 19 век около 40-те години). Методически принципи в първите макросоциологически теории – (бащите на социологията)...
 

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)


ЕСИ – проблемите, въпросите и процесите, които се проучват като се отговаря на въпроса какво се проучва...
 

Атестация на персонала


Атестиране оценка на персонал в фирмите и държавната администрация...
 

Криза и икономическа култура в област Стара Загора


В реферата са засегнати основни теми от бита и душевността на региона. Описан е манталитета и поведението на различните групи от обществото....
 

Макс Вебер


Основни произведения, основни възгледи и принципи на Макс Вебер...
 

Пищови по икономическа социология


представям ви пищови по Икономическа социология преподавана във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" специалност "Туризъм" първи курс...
 

Управление на персонала


Разяснява различните модели за управление на персонала....

Избрани критерии за търсене

Икономическа социология
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Специалности

Счетоводство и контрол (22) Социология (15) Маркетинг (14) икономика и бизнес (13) Туризъм (10) Финанси (10) Бизнес икономика (6) Бизнес администрация (6) Икономическа социология (6) Бизнесикономика (6) Икономика (5) Икономика на индустр ... (4) Икономика на недвижи ... (3) Застраховане и социа ... (3) Приложна информатика (3) Икономика на търговията (3) Стопански и финансов ... (2) Икономика на човешки ... (2) Психология (2) Регионална икономика (2) Аграрна икономика (2) СК (2) Международни икономи ... (2) Мениджмънт (2) Икономика на туризма (2) Публична администрация (2) Социолгоия (1) Финаси, счетоводство ... (1) Политически науки (1) Политология (1) АИ (1) Връзки с обществеността (1) МИО (1) - (1) Международна икономика (1) Маркетинг, Финанси (1) Бизнесадминистрация (1) Икономика на строите ... (1) Стокознание (1) Управление на човешк ... (1) Антропология (1) финанси, счетоводств ... (1) Управление на човешк ... (1) Макроикономика (1) Психология и социоло ... (1) Финанси,счетоводство ... (1) Статистика и икономе ... (1) ЗСД (1) Икономика на коопера ... (1) ИМ (1) ик (1) Стопанско управление (1)
още специалности...