Корупция на България ЕСИ


Емпирично социологическо изследване. Подходящо за студенти във всички икономически университети...
 

Емпирично социологическо изследване


Прави се емпирично социологическо проучване с цел да се направи нова социална мрежа с по-общ характер, която ще включва актуална информация, новини и форуми, относно екстремни спортове, музика, кино, книги и забавления...
 

ЕСИ - Решаване на проблема с бездомните кучета

25 окт 2009
·
6
·
1,355
·
181
·
174
·
63

Основните задачи на изследването са да събере информация за това какво е мнението на гражданите и публичните личности за методи и мерки...
 

Консумация на шоколад в България


Емпирично изследване - консумация на шоколад от студентите от УНСС - състояние, главни форми, фактори, тенденции и възможности за регулиране...
 

„Чисти модели” срещу „мръсни ръце” : пътеводител за сравняване на двете науки


Икономиката и социологията се различават по всяко от трите разграничени нива: основни предпоставки, теория и емипично изследване, и практическа приложимост в държавната политика...
 

Социологически характер на труда


определение на труда-начин на функциониране и развитие на човека и човешките общности, осъществяван в процеса на създаване на техния предметен свят.
 

Обкръжаваща среда- фактори


Икономическата среда в България в момента е нестабилна, тъй като се намираме във финансова криза. Това от своя страна доведе до спад на печалбата на много фирми в страната. Изключение неправи и „ахат” Монтана...
 

Пазаруването по празници по време на криза


Предмет на изследването, обосновка на темата, цел и задачи на изследването, работна хипотеза на изследването, методика на извадката, обхват на изследването, анкета и анализ на анкетата....
 

Различия в ценностите между сегашните студенти и тези преди двадесет години


Какви са различията в ценностите между поколенията? Какъв е начинът на мислене и възпитание на студентите? Как хората възприемат общоприетите ценности...
 

Икономическа социология - социалогическо изследване


На 23 март 2012 година се проведе социологическо изследване за "Социалните факти и формиране на обществено мнение". Предмет на изследване бяха най-важните събития, станали във варна през 2011 година...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Икономическа социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент