Лекции по икономическа социология


Социологическите знания в икономиката - обективна необходимост....
 

Икономическа социология


Възникване на науката СОЦИОЛОГИЯ (сравнително млада наука, появява се в началото на 19 век около 40-те години). Методически принципи в първите макросоциологически теории – (бащите на социологията)...
 

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)


ЕСИ – проблемите, въпросите и процесите, които се проучват като се отговаря на въпроса какво се проучва...
 

Емпирично социологическо изследване

22 юни 2009
·
5
·
922
·
361
·
525
·
54

Лекции за Емпирично Социологическо Изследване, БФУ, 1 курс...
 

Икономическа социология


Лексии по Икономическа социология-КИА Пловдив 1 курс...
 

Лекции по икономическа социология

24 апр 2009
·
8
·
2,313
·
447
·
394
·
48
·
1

Това са лекции по иконмическа социология, водени попринцип в УНСС (в случая са при доцент Кольо Рамчев)...
 

Лекции по икономическа социология


Лекциите покриват почти целия материал в УНСС по икономическа социология...
 

Основни понятия на социалната стратификация. Социално неравенство, социално разслояване и социална стратификация


Социално неравенство – с термина "социално неравенство” се означава съвкупността от обществено произведени неравенства между хората и съвкупността от природно обусловени качества, които в дадено време и място имат социално значение...
 

Основни теоретични концепции за неравенството


Повечето концепции в областта на теорията за стратификацията се определят или като неомарксистки, или като неовебериански. Това се обуславя от почти всеобщото признаване на Карл Маркс (1818-1883) и Макс Вебер (1864-1920)...
 

Същност на социологията


Социологията е най-обща нефилософска обществена наука. Тя изучава обществения живот, социалните групи и индивидите...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Икономическа социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономическа социология
Лекции
Ограничаване на резултатите