Социални неравенства и социална стратификация


От характера на неравенствата зависят формите на стратификацията. Неравенствата биват основни и неосновни и имат аналогични форми на стратификация. Основни са икономическата, която се базира на различията в разполагаемите материални ресурси...
 

Кризата и трансформациите в икономическата култура на Стара Загора


Икономически облик. Горнотракийската низина и конкретно земите, на които днес се намира Стара Загора, са населявани от най-дълбока древност...
 

Мотивация и удовлетвореност от труда


Доклад по икономически социология на тема Мотивация и удовлетвореност от труда...
 

Ефективност на европейските схеми ,,Аз мога", ,,Отново на работа", ,,Адаптивност" и ,,Развитие"


Оперативна програма "развитие на човешките ресурси" е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, финансирани от европейския социален фонд на европейския съюз...
 

Специфика на конфликтите в икономиката


Социалните конфликти имат широко разпространение, като непрекъснато разширяват своето въздействие върху обществения живот. Икономиката като основна част от обществения живот не остана незасегната от конфликтите...
 

Урбанизация и социално развитие на големите градове в България


Урбанизацията е сложен процес на концентрация на население, производствено технологична и социална инфраструктура в градовете и гравитиращите към тях територии...
 

Мотивация и отношение към труда


Човешкото поведение и действие обикновено са провокирани от определен мотив или съвкупност от такива, които са индивидуални за всеки индивид. Така се формира движещата сила мотивация...
 

Специфика на конфликтите в икономиката


Социалните конфликти имат широко разпространение, като непрекъснато разширяват своето въздействие върху обществения живот...
 

Най-значимото събитие за град Варна 2008


Докладът цели да анализира състоянието и да изведе резултати, свързани с емпирично социологическо изследване на оценки за социални факти от обществения живот във Варна през 2008 година...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Икономическа социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент